• Text Hover

Podle našeho názoru je velkou výzvou zlepšit pohodu zvířat v jezdeckých školách. Neexistují však finanční prostředky, lidské zdroje a právní předpisy, které by efektivně kontrolovaly všechna střediska. Koně pracují mnoho hodin pod často nezkušeným jezdcem. Nemají dokonce možnost běžet na poli, protože taková jízda vyžaduje více času a pozornosti trenéra. Toto jednání není způsobeno špatnou vůlí a čistou ekonomikou. Klíčem ke zlepšení situace je neustálé zlepšování teoretických a praktických znalostí zaměstnanců a souběžné zvyšování znalostí na straně zákazníka. Největším zdravotním problémem vedoucím k přerušení práce koní jsou nemoci pohybového systému, dále pak kolika, poruchy chování, kožní onemocnění, záducha nebo RAO. Koně, kteří často musí odpočívat, jsou obvykle odesíláni na jatka. Nicméně psychologické problémy jsou hlavním důvodem, proč se jezdecké školy koní zbavují. Až 80% školek prodalo zvíře nebo jej odeslalo na porážku kvůli poruchám chování.

Doporučujeme zavést certifikát potvrzující vysoké standardy v oboru dobrých životních podmínek zvířat.

Místo trestu, navrhujeme zavést certifikáty. Nadace Centaurus je připravená čelit výzvám v oblasti příslušných školení a certifikace.