• Text Hover
M

Místo trestu, navrhujeme zavést certifikáty. Nadace Centaurus je připravená čelit výzvám v oblasti příslušných školení a certifikace.

OBCHOD S ŽIVÝMI ZVÍŘATY