• Text Hover
Z

Zaznamenáváme nedostatek polských odborných studií o jevech souvisejících se sportovními koňmi a dopadem tohoto sportu na ekonomiku. Není pochyb o tom, že by tyto informace měly být doplněny. Za účelem odstranění špatných praktik, doporučujeme řadu řešení, která by měla v konečném důsledku přispět ke zlepšení situace všech koní ve sportu. Podle našeho názoru, zavedení zvláštního důchodového plánu bude pro všechny koně ve sportu nesmírně důležité. Je třeba popularizovat řešení přijatá v etickém kodexu Polské Jezdecké Federace a používat je v praxi. Obsah kodexu plně odpovídá očekáváním všech, kteří se zajímají o tuto problematiku; je nesmírně důležité, aby byly také přijaty mimo PJF.

B

Bez ohledu na penzijní projekt, rekreace může koním poskytnout 'druhý život'. Aktivity organizací působících pro zvířata měly obrovský vliv na současné reformy jezdeckého sportu. Na evropské sportovní scéně doporučujeme využití nejnovějších osvědčených postupů z Velké pardubické (výměna profilu klíčových překážek). Také používání bičů vyvolává spoustu kontroverzí. Myslíme si, že finanční sankce za 'nadpočetné' údery vůbec neplní svou roli. Zároveň, jednoduchá výměna finančních sankcí za trestní vteřiny zabrání takovému zneužívání. Riziko ztráty medaile může stačit ke zlepšení celkové pohody koní. Samozřejmě, ideálním řešením by byl zákaz používání bičů. Pro případ dlouhotrvající debaty, doporučujeme nahradit tradiční bič houbovým bičem s čipem. Jeho použití není bolestivé pro koně a každý úder je sledován. Je třeba zahájit dialog a provést společnou změnu; samozřejmě také s PJF a PSCK. Nadace Centaurus spolu s podporujícími ji organizacemi je připravená k jednání.

SPORT

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie sporty jeździeckie są niezwykle urazogenne. Dotyczy to nie tylko zwierząt, ale także i jeźdźców. Niestety koń, który uległ kontuzji, a zatem przestaje spełniać swoją podstawową funkcję – przynoszenie dochodu właścicielowi – najczęściej skazany zostaje na rzeźnicki hak.