• Text Hover
D

Doporučujeme vzdělávání majitelům produkčních koní v oblasti péče o ně. Cílem je seznamení se základními principy etického a hygienického způsobu péče o zvířata a alternativního využití koně v moderním světě. Vzhledem k tomu, že nám záleží na životě zvířat, která v důsledku modernizace přijdou o práci, jediné řešení vidíme v současném provádění mechanizačních procesů a vzdělávání v oblasti zdravotní péče o koně. V případě turistiky je nezbytné neustále sledovat pracovní podmínky koní, pravidelné provádět kontroly zdravtoního stavu zvířat, ověřovat práva a koncese. V obou případech lze dosáhnout dlouhodobých změn pouze prostřednictvím vzdělávacích kampaní a odborných kontrol. Takových, které budou především zaměřené na skutečnost, že každé zvíře, včetně koní, cítí a může pociťovat bolest.

PRACUJÍCÍ KONĚ