• Text Hover
N

Není pochyb o tom, že jezdecký sport představuje zvýšené riziko zranění. To platí nejen pro zvířata, ale i pro jezdce. Tento sport má však hlubokou tradici a obrovský rozvojový potenciál. Rozvinuté normy jsou pravděpodobně nejvyšší v celém průmyslu souvisejícím s koněm. To ale nemění skutečnost, že ve světě sportovních smluv a penězních cen, koně jsou vystaveni různým, někdy škodlivým nebo bolestivým praktikám, které by měly zvyšovat jejich výkonnost (mohou to být nelegální látky, přípravky, léky, nedostatečný výcvik, zneužívání biče nebo nedostatek výběhů). V jezdeckém sportu jsou koně vystaveni různým typům zranění a v extrémních případech i smrti. Často se majitelé koní zraněných při závodech rozhodnou pro utracení zvířete ještě v oblasti dostihové dráhy. Silné vykořisťování koní ve sportu umožňuje optimální využití zvířete po dobu 5-7 let. Ve světě sportu má kůň reálnou šanci na klidný odchod do důchodu. Je to spojeno s jeho cenou, zásluhami a láskou majitele. V jezdeckém sportu, bohužel, někdy vyhrává ekonomie … Je však třeba poznamenat, že způsob komunikace se zlepšuje a jezdecký svět a jeho fungování jsou průhledné a otevřené pro všechny.

DŮCHOD PRO KONĚ

DOBRÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SPORTOVNÍCH KONÍ