• Text Hover

Práce nevládních organizací, včetně Nadace Centaurus, v posledních letech, vedla ke zlepšení situace koní, také na úrovni chovu. Práce příznivců a aktivistů spojených s nadací přispěla k vývoji formy veletrhu ve Skaryszewu a současně dokázala, že je to nejlepší způsob práce pro zvířata. Doufáme, že je to jen začátek toho, čeho chceme dosáhnout v Polsku prostřednictvím řady účinných reforem.

ATLAS

TOM III

TOM I

DARUJTE 1%

TOM II