• Text Hover

Práce nevládních organizací, včetně Nadace Centaurus, v posledních letech, vedla ke zlepšení situace koní, také na úrovni chovu. Práce příznivců a aktivistů spojených s nadací přispěla k vývoji formy veletrhu ve Skaryszewu a současně dokázala, že je to nejlepší způsob práce pro zvířata. Doufáme, že je to jen začátek toho, čeho chceme dosáhnout v Polsku prostřednictvím řady účinných reforem.

DŮCHOD PRO KONĚ

PROGRAM PODPORUJÍCÍ CHLADOKREVNÉ KONĚ

POSTAVENÍ KONĚ

DOBRÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SPORTOVNÍCH KONÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

CERTIFIKACE V OBORU DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT

DOBRÉ STANDARDY

DARUJTE 1%